Kontakt - Juhatus
Nimi Ametikoht Telefon Faks
Kadri Ridaste Juhatuse esimees 53081133
Tõnu Põhhako majavanem 56252801
Anneli Pallaste Juhatuse liige
Alar Assuküll Juhatuse liige
Jaan Ojasaar Juhatuse liige 5162305
Lauri Liivet Juhatuse liige
Holger Oja Juhatuse liige
Rainer Kalamäe Raamatupidaja 5094374
Tatjana Dobolina Revisjonikomisjoni esimees 51923977
Inga Roosaar Revisjonikomisjoni liige 6538800
 
  • KÜ Juhatus   (10)

designed by ueberkrass